מנחם בן שחר, תושב גבעת רונן בשומרון.
מורה ומחנך כעשרים שנה  בתלמודי תורה ובתי ספר בשומרון – איתמר, יצהר, ברכה ושבי שומרון.